سوسن تسلیمی؛ کهن الگوی مادرانگی

سوسن تسلیمی؛ کهن الگوی مادرانگی

این سوال مطرح می‌شود که چرا سوسن تسلیمی آن‌قدر محبوب هست و جایگاه یک اسطوره را پیدا کرده است؟ تنها بخاطر بازی او در باشوغریبه کوچک؟؛
نقد فیلم/”سابربیکان”

نقد فیلم/”سابربیکان”

مضامین وسیع سابربیکان در مورد خشونت های سفیدپوستان، قتل و کشتار به خاطر منافع شخصی، شما را منقلب کرده و احساسات تان را بر می انگیزد، چندین لحظه از فیلم هست که میخواهید برخیزید و برای فیلم دست بزنید.