مهدی فخیم‌زاده گزینه مناسبی برای کارگردانی سریال ولایت عشق بود؟

مهدی فخیم‌زاده گزینه مناسبی برای کارگردانی سریال ولایت عشق بود؟

آفتاب‌‌نیوز : بعد از تجربه‌ی نه چندان موفق «تنهاترین سردار» که طبیعتا با سریال «امام علی (ع)» ساخته‌ی داوود میرباقری مقایسه میشد خیلی‌ها انتخاب مهدی فخیم‌زاده را برای ساخت سریال «ولایت عشق» با موضوع سال‌های آخر زندگی امام رضا (ع) مناسب نمی‌دانستند چرا که با شناختی که از نوع نگاه و سبک و سیاق کارگردانی

خبرگزاری تسنیم: به رغم صدور دستور ممنوع الخروجی، مهران مدیری از ایران رفت

خبرگزاری تسنیم: به رغم صدور دستور ممنوع الخروجی، مهران مدیری از ایران رفت

خبرگزاری تسنیم نوشت: مهران مدیری به واسطه دستور دادستان ممنوع الخروج شده بود. اخبار رسیده از منابع آگاه حاکیست مهران مدیری که اخیراً با برخی مواضع خود به تحریک عواطف و دامن زدن به آشوب‌ها کمک کرده بود، به واسطه دستور دادستان ممنوع الخروج شده بود. با این حال گفته می‌شود که وی بلافاصله از

مهران مدیری از کشور خارج شد

مهران مدیری از کشور خارج شد

آفتاب‌‌نیوز : خبرگزاری تسنیم به نقل از منابع آگاه مدعی شد: مهران مدیری که اخیراً با برخی مواضع خود به تحریک عواطف و دامن زدن به آشوب‌ها کمک کرده بود، به واسطه دستور دادستان ممنوع الخروح شده بود. با این حال گفته می‌شود که وی بلافاصله از کشور‌ خارج شده است.

ببینید | وداع با یک خاطره

ببینید | وداع با یک خاطره

ببینید | وداع با یک خاطره ۰۶ مهر ۱۴۰۱ – ۰۵:۱۱ <g data-name=”1″ id=”_1″><path d=”M359,184H147a15,15,0,0,1-15-15V63a15,15,0,0,1,15-15H359a15,15,0,0,1,15,15V169A15,15,0,0,1,359,184ZM162,154H344V78H162Z”/><path d=”M359,450H147a15,15,0,0,1-15-15V272.09a15,15,0,0,1,15-15H359a15,15,0,0,1,15,15V435A15,15,0,0,1,359,450ZM162,420H344V287.09H162Z”/><path d=”M407.25,379H359a15,15,0,0,1,0-30h48.25a18.9,18.9,0,0,0,18.88-18.88V202.89A18.9,18.9,0,0,0,407.25,184H98.75a18.9,18.9,0,0,0-18.88,18.89V330.12A18.9,18.9,0,0,0,98.75,349H147a15,15,0,0,1,0,30H98.75a48.94,48.94,0,0,1-48.88-48.88V202.89A48.94,48.94,0,0,1,98.75,154h308.5a48.94,48.94,0,0,1,48.88,48.89V330.12A48.94,48.94,0,0,1,407.25,379Z”/><path d=”M131,236a14.66,14.66,0,0,1-1.48-.07c-.48-.05-1-.13-1.45-.22s-1-.22-1.43-.36-.93-.31-1.38-.5-.89-.4-1.32-.63a12.45,12.45,0,0,1-1.27-.75c-.4-.27-.8-.56-1.18-.87s-.75-.65-1.1-1-.68-.72-1-1.1a14.34,14.34,0,0,1-.87-1.18q-.41-.62-.75-1.26c-.23-.43-.44-.88-.63-1.33s-.35-.92-.5-1.38-.26-1-.36-1.43-.17-1-.22-1.45a15.68,15.68,0,0,1,0-3c.05-.48.13-1,.22-1.45s.22-1,.36-1.43.31-.93.5-1.38.4-.9.63-1.33.48-.85.75-1.26a14.34,14.34,0,0,1,.87-1.18c.31-.38.65-.75,1-1.1s.72-.68,1.1-1,.78-.6,1.18-.87a12.45,12.45,0,0,1,1.27-.75q.65-.34,1.32-.63c.45-.19.92-.35,1.38-.5s1-.26,1.43-.36,1-.17,1.45-.22a16.15,16.15,0,0,1,2.95,0c.49.05,1,.13,1.46.22s1,.22,1.42.36.94.31,1.39.5.89.4,1.32.63a13.63,13.63,0,0,1,1.27.75c.4.27.8.56,1.18.87s.75.65,1.1,1,.67.72,1,1.1.6.78.87,1.18.52.83.75,1.26.44.88.63,1.33.35.92.5,1.38.26,1,.36,1.43.17,1,.22,1.45a15.68,15.68,0,0,1,0,3c-.05.48-.13,1-.22,1.45s-.22,1-.36,1.43-.31.93-.5,1.38-.4.9-.63,1.33-.48.85-.75,1.26-.57.8-.87,1.18-.65.75-1,1.1-.72.68-1.1,1-.78.6-1.18.87a13.63,13.63,0,0,1-1.27.75q-.65.34-1.32.63c-.45.19-.92.35-1.39.5s-.94.26-1.42.36-1,.17-1.46.22A14.46,14.46,0,0,1,131,236Z”/><path d=”M175,236c-.49,0-1,0-1.48-.07s-1-.13-1.45-.22-1-.22-1.43-.36-.93-.31-1.38-.5-.9-.4-1.33-.63-.85-.48-1.26-.75a14.34,14.34,0,0,1-1.18-.87c-.38-.31-.75-.65-1.1-1s-.68-.72-1-1.1-.6-.78-.87-1.18a14.69,14.69,0,0,1-.76-1.27c-.22-.43-.43-.87-.62-1.32s-.35-.92-.5-1.38-.26-1-.36-1.43-.17-1-.22-1.45a15.68,15.68,0,0,1,0-3c.05-.48.13-1,.22-1.45s.22-1,.36-1.43.31-.93.5-1.38.4-.89.62-1.32a14.69,14.69,0,0,1,.76-1.27c.27-.4.56-.8.87-1.18s.65-.75,1-1.1.72-.68,1.1-1a14.34,14.34,0,0,1,1.18-.87q.62-.41,1.26-.75c.43-.23.88-.44,1.33-.63s.92-.35,1.38-.5,1-.26,1.43-.36,1-.17,1.45-.22a16.26,16.26,0,0,1,3,0c.48.05,1,.13,1.45.22s1,.22,1.43.36.93.31,1.38.5.89.4,1.32.63.86.48,1.27.75.8.56,1.18.87.75.65,1.1,1,.67.72,1,1.1.6.78.87,1.18a14.6,14.6,0,0,1,.75,1.27q.34.65.63,1.32c.19.45.35.92.5,1.38s.26,1,.36,1.43.17,1,.22,1.45a15.68,15.68,0,0,1,0,3c-.05.48-.13,1-.22,1.45s-.22,1-.36,1.43-.31.93-.5,1.38-.4.89-.63,1.32a14.6,14.6,0,0,1-.75,1.27c-.27.4-.57.8-.87,1.18s-.65.75-1,1.1-.72.68-1.1,1-.78.6-1.18.87-.84.52-1.27.75-.87.44-1.32.63-.92.35-1.38.5-1,.26-1.43.36-1,.17-1.45.22S175.49,236,175,236Z”/><path d=”M312,344H194a15,15,0,0,1,0-30H312a15,15,0,0,1,0,30Z”/><path d=”M312,397H194a15,15,0,0,1,0-30H312a15,15,0,0,1,0,30Z”/></g></svg> </span> <span title=’ارسال به دوستان’ class=”sentto-r” onclick=’window.open(“/fa/send/1381528”, “sendmailwin”,”left=200,top=100,width=370,height=400,toolbar=0,resizable=0,status=0,scrollbars=1″);’> <svg class=”mail-svg” viewbox=”0 0 32 32″ xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg”><title/><g data-name=”36-mail” id=”_36-mail”><rect class=”cls-1″ height=”22″ width=”30″ x=”1″ y=”5″/><polyline class=”cls-1″ points=”1 5 16 20 31 5″/><line class=”cls-1″ x1=”1″ x2=”12″ y1=”27″ y2=”16″/><line class=”cls-1″ x1=”31″

«نوبت لیلی» سیری در کهن‌الگوی سفر

«نوبت لیلی» سیری در کهن‌الگوی سفر

به گزارش خبرنگار ایمنا، در طول سال‌های پیدایش سینما، همیشه و به طرق گوناگون سینما پیوند غریب و نزدیکی با فلسفه داشته است. چه بسیار فیلم‌هایی را می‌توان یافت که سعی در بیان اصول و نگاه فلسفی نسبت به زندگی و معانی نهفته در آن داشته‌اند. تلاش‌هایی که گاه در مسیر پاسخگویی به پرسش‌های مهم

برپایی نمایشگاه گردشگری اصفهان از ۷مهرماه

برپایی نمایشگاه گردشگری اصفهان از ۷مهرماه

علیرضا مساح در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: شهرداری اصفهان همزمان با هفته گردشگری نمایشگاهی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی در شرق اصفهان برگزار می‌کند و اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی در کنار غرفه بین‌الملل و شهرهای خواهرخوانده‌ها یک غرفه اختصاصی خواهد داشت. وی افزود: مجموع برنامه‌های اداره گردشگری سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان

«بی پدر» خوانشی نو از بحران هویت

«بی پدر» خوانشی نو از بحران هویت

پیمان کریمی درگفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تا به امروز ۳۶ اثر نمایشی را کارگردانی کردم و امروز_چهارشنبه_ ششم مهرماه تئاتر «بی‌پدر» را در اصفهان اجرامی‌شود. به گفته وی، «بی پدر» نوشته محمد مساوات چند سال قبل و در سال ۹۶ اجرا از سوی نویسنده همین اثر در تهران اجرا شد و با استقبال

امروز با فریدون مشیری : بی تو مهتاب‌ شبی، باز از آن کوچه گذشتم

امروز با فریدون مشیری : بی تو مهتاب‌ شبی، باز از آن کوچه گذشتم

بی تو مهتاب‌ شبی، باز از آن کوچه گذشتمهمه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتمشوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودمشدم آن عاشق دیوانه که بودم در نهانخانه جانم، گل یاد تو درخشیدباغ صد خاطره خندیدعطر صد خاطره پیچید یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیمپر گشودیم و در

قصه ناگفته چهارباغ

قصه ناگفته چهارباغ

به گزارش خبرنگار ایمنا، خیابان چهارباغ عباسی اصفهان حدفاصل میدان انقلاب و میدان امام حسین (ع) (دروازه دولت) است که به‌واسطه پیشینه تاریخی‌اش، فقط یک خیابان ساده از منطقه‌ای شهری نیست بلکه خیابانی با هویت تاریخی و بسیار مهم برای اصفهان است که در تمامی دوران تاریخ به‌ویژه دوران معاصر دستخوش تغییراتی شده است. زمانی

تشرف بیش از ۱۲ میلیون نفر به حرم رضوی در دهه آخر صفر

تشرف بیش از ۱۲ میلیون نفر به حرم رضوی در دهه آخر صفر

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، محمد توکلی معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی با ارائه گزارشی از میزان ورود زائران به حرم مطهر رضوی، اظهار کرد: طی روز‌های اخیر بیش از ۱۲ میلیون تشرف به حرم مطهر رضوی به ثبت رسیده که نشان دهنده ارادت و دلبستگی ویژه دوستداران اهل بیت (ع) به امام