ردپای رویای شخصی در یک رئال دراماتیزه!

ردپای رویای شخصی در یک رئال دراماتیزه!

“حجم اضافه ‌کاری‌های خارج از فرم، در کنار تعصب بیش از اندازه به امیال و رویاهای شخصی در پردازش داستان منجر شده تا رئالی جذاب با درامی خوش فرم دائماً از نقطه کانونی جذاب و آرمانی خود فاصله بگیرد”.

…وقتی گاهی حد تکنیک از قامت داستان بیرون میزند!/نقدی بر نمایش “هاری یا مردی که در هنگامه تولد هردو دستش پر از خون بود”

…وقتی گاهی حد تکنیک از قامت داستان بیرون میزند!/نقدی بر نمایش “هاری یا مردی که در هنگامه تولد هردو دستش پر از خون بود”

…در مقاطعی در کنار فراوان‌گویی‌ها، یک اُفت ریتم وجود دارد که دیگر حرکات تکنیکال فرمی و فیگورها و… هم یارا و توان جبران مافات نوساناتِ کم اما کسل‌کننده در ریتم را دارد.