“اجرای آئین های ایرانی و تَکَم خوانی برای نسل ما یک برگ برنده است” / گفت و گو با هادی گلیپور، تَکَم خوان و فعال هنرهای آئینی ایران

“اجرای آئین های ایرانی و تَکَم خوانی برای نسل ما یک برگ برنده است” / گفت و گو با هادی گلیپور، تَکَم خوان و فعال هنرهای آئینی ایران

“اصلی ترین هدف و انگیزه من این است که واقعاً بتوانم به عنوان یک فرد کوچک این مسئله را جا بیاندازم که بین هیچ فرهنگ و قومیتی هیچ ترینی وجود ندارد و همه ما در کنار هم ترین هستیم”.

“آیا فعالیت ها و سوابق من در خور توجه مناسب هنری نیست!؟” / گفت و گو با “حاج محمد ایری (مُخی)”-هنرمند و از نوابغ موسیقی و هنر نواحی ترکمن

“آیا فعالیت ها و سوابق من در خور توجه مناسب هنری نیست!؟” / گفت و گو با “حاج محمد ایری (مُخی)”-هنرمند و از نوابغ موسیقی و هنر نواحی ترکمن

حاج محمد ایری معروف به مُخی ایری از نوابغ و بزرگان موسیقی نواخی ترکمن و اجراگر آئین های کهن این خطه است که هنر و نامش آوازه ملی و بین المللی دارد.

«گووان مهر اسماعیل پور» از فرم و محتوای نمایشنامه خوانی «تاجر ونیزی» می گوید/ تمرین و اجرای نمایشنامه خوانی و مدارا با شرایط کرونایی

«گووان مهر اسماعیل پور» از فرم و محتوای نمایشنامه خوانی «تاجر ونیزی» می گوید/ تمرین و اجرای نمایشنامه خوانی و مدارا با شرایط کرونایی

“گذشته از پرداختن به خوانش درست و مفهوم متن، سعی در ایجاد زیبایی بصری از طریق چیدمان یا کمپوزیسیون و بهره گیری از طراحی لباس و نور و موسیقی به طور بسیار ساده داشته ایم.”

تلاش کرده ام تاریخ و فرهنگ قرن ۱۷ انگلستان را با خاطره تاریخی و اجتماعی شهروندانِ ایران زمین بسنجم / گووانمهر اسماعیل پور در گفت و گو با عصر فرهنگ مطرح کرد

تلاش کرده ام تاریخ و فرهنگ قرن ۱۷ انگلستان را با خاطره تاریخی و اجتماعی شهروندانِ ایران زمین بسنجم / گووانمهر اسماعیل پور در گفت و گو با عصر فرهنگ مطرح کرد

گووان مهر اسماعیل پور کارگردان، نمایشنامه نویس و بازیگر از جدیدترین برگردان فارسی خود درباره متن تاجر ونیزیِ شکسپیر شهیر که به زودی در یکی از سالن های اصلی شهر تهران به روی صحنه اجراخوانی خواهد رفت می گوید…